Luister weer: ‘Oorlewing – C-blok’ deur Erica Harris


Oorlewing – C-Blok deur Erica Harris, het die Jong Skrywersafdeling van die RSG/Sanlam Radiodrama-skryfkompetisie vir 2017 gewen.

RSG se eerste radiodramaseisoen vir 2018 het Donderdagaand, 5 April om 20:00 geopen met hierdie moderne, aweregse liefdesverhaal oor ontkenning, aanvaarding, berusting en vertroue.

 

Erica Harris

Die Skrywer

Die 22-jarige Harris is ook bekend vir haar ander bekroonde drama, Die eksentriekes waarmee sy in 2015 in dieselfde afdeling van die skryfkompetisie met die 1ste prys weggestap het.

Sy het ‘n BA kommunikasie graad, asook ‘n honneursgraad in joernalistiek. Sy het beide grade met onderskeidings geslaag, en sy was die top joernalistieke student van haar jaargroep.

Die Storie

Daniël en Klara bly in dieselfde woonstelblok waar ‘n eksentrieke hawelose ou vrou, Denise, gereeld met haar winkeltrollie vol nuttelose stofgaarders kom smous. Denise blyk egter oor veel meer te beskik as haar trollie vol negosieware. Haar ryke lewenservaring het ‘n blywende en ingrypende invloed op die twee jongmense, wie se lewens skynbaar nie volgens plan verloop nie.

Die Temas

Oor die drama se hooftema het die skrywer die volgende te sê:

“Die idee van ‘denial’ het my nog altyd geïnteresseer. Ek het al gevind dat mense dikwels so hard probeer om ander te oortuig dat hulle anders is as wat hulle werklik is, dat hulle dit self begin glo. Die waarheid is dat mense kies watter aspekte van hulself hul kan aanvaar en watter aspekte nie.

En dan is dit dikwels makliker om daardie aspekte eenvoudig net te ontken as om dit te verander. Die mate waartoe mense dít doen, fassineer my en ek dink nie dit is noodwendig verkeerd nie. Elke karakter in hierdie drama probeer op die een of ander manier ‘n aspek van hulself ontken omdat dit die lewe vir hulle makliker maak. Dis soms nodig. Dit is ook vir baie mense moeilik om te aanvaar dat hulle ander nodig het.”

Daar is verskeie ander temas wat ook aangespreek word: Kommunikasie, en hoe dit as terapie aangewend kan word; maar ook hoe ondeurdagte uitlatings chaotiese gevolge kan hê. Die behoefte aan menslike interaksie. Klassisme. Generasiegapings. Persoonlike groei en aanpassing.

Renske Jacobs

Die Regisseursvisie

Die regisseur, Renske Jacobs, het veral op die aweregse liefdesverhoudings tussen die verskillende karakters gefokus. Want die liefde is ‘n snaakse ding. Dis ‘n blywende emosie wat soms nie deur mure of die afstand tussen verskillende dorpe, provinsies of selfs lande gedemp kan word nie.

Maar dit maak ‘n mens ook weerloos, en dis ‘n ongemaklike gevoel wat meeste mense nie wil voel nie.

So ons bou ons mure en ons glasdoppe, maar terwyl ons agter dit skuil, het ons ‘n diepe verlange om lief te hê, en liefgehê te word.

Die karakters

Daniel: Kaz McFadden
25-jarige man – Klara se buurman. Vriendelik en opgewek. Kom baie selfversekerd voor. Hy gesels graag met ander en is oënskynlik baie oop, maar in werklikheid deel hy nie maklik persoonlike inligting nie. Hy het ‘n prettige sin vir humor wat hy dikwels gebruik om sy frustrasies weg te steek.

Kaz McFadden

Denise: Franci Swanepoel
55-jarige vrou – Smous buite Daniel and Klara se woonstelblok. Het in die verlede al met Klara te doen gehad. Skerp, vreemde sin vir humor. Intelligent en selfversekerd. Trots. Sy probeer ander, sowel as haarself oortuig dat sy niemand se hulp nodig het nie en dat haar lewe onder beheer is. Sy laat niemand toe om met haar te mors of oor haar te loop nie.

Kaz McFadden en Franci Swanepoel

Franci Swanepoel en Mandi Du Plooy Baard – Denise & Klara

Klara: Mandi Du Plooy Baard
24-jarige vrou – Daniël se buurvrou. Intelligent. Effens gemene sin vir humor waarmee sy mense op ‘n afstand te hou. Baie onafhanklik – haar grootste vrees is om afhanklik van ander mense te wees. Uitgesproke. Dikwels bot en kortaf. Gee nie om of ander dink sy is ongeskik nie. Sy probeer voorgee dat sy harder en meer selfsugtig is, as wat sy werklik is.

Stephan: Richard van der Westhuizen
60-jarige man – Rof en onbeskof. Hy weet hy maak mense benoud en hou daarvan om hulle ongemaklik te laat voel.

Richard van der Westhuizen

Kaz en Franci

Franci en Mandi