Akademie bekroon Johan Rademan


Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het pas sy bekronings vir 2015 bekend gemaak, en Johan Rademan is een van die bekroondes.

Johan Rademan word deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns vereer met ‘n erepenning vir radiohoorbeelde in Afrikaans vir !Kwha Ttu, ‘n hoorbeeld oor dié opleiding- en kultuursentrum sowat 70 kilometer van Kaapstad waar die herkoms van die San-groepe mense nie alleen bewaar en bestudeer nie, maar ook lewendig gehou deur jongmense op te lei om die gebruike en tale van die San uit en oor te dra.

Die pryse sal na keuse van die bekroondes tydens bekroningsplegtighede, onderskeidelik op Stellenbosch (24 Junie) en Pretoria (2 Oktober) oorhandig word.

Johan Rademan

Johan Rademan

Só het die Akademie die inligting bekend gemaak

“Die Erepenning vir Radiohoorbeelde kan drie-jaarliks toegeken word. Werke wat uitgesaai is deur alle uitsaainetwerke in die drie kalenderjare wat die bekroningsjaar voorafgegaan het, kom in aanmerking.

Die Erepenning word vanjaar toegeken aan mnr. Johan Rademan vir !Kwha Ttu.

Die hoorbeeld handel oor die opleiding- en kultuursentrum sowat 70 kilometer van Kaapstad. By !Kwha Ttu word die herkoms van die San-groepe mense nie alleen bewaar en bestudeer nie, dit word lewendig gehou deur jongmense op te lei om die gebruike en tale van die San uit en oor te dra.”

Luister na Johan se wen-hoorbeeld.