Al meer korrupte, narsistiese leiers in wêreld?


Ongebreidelde narsisme of selfgesentreerdheid het skynbaar so aanvaarbaar geraak in die wêreld dat aksies en leierskap tot voordeel van die breë samelewing op die agtergrond geskuif word. Dit is die mening van prof. Kurt April, die nuwe voorsitter van die Allan Gray-sentrum vir waardes-gebaseerde leierskap by die Universiteit van Kaapstad se besigheidskool. Heindrich Wyngaard het met hom gepraat.