As jou hart chaoties klop…


Normal-heart-1-955x1024

Hart met atriale fibrillasie. Sleutels: SN= SINUS NODE, AVN = ATRIOVENTRIKULêR NODE, BB = BONDELTAKKE‘n Kaapstadse dokter het binne vier jaar homself – en sy span – gevestig as die onbetwiste leiers op die gebied van krioballon-ablasie in die behandeling van vroëe ablasie.

Atriale fibrillasie tas een uit agt mense ouer as 60 aan en die insidensie neem toe met ouderdom. Dit lei tot ‘n chaotiese hartritme van 150 – 200 slae per minuut pleks van 60 – 90 slae per minuut. As dit nie behandel word nie, kan dit jou risiko vir ‘n beroerte met 5x verhoog, en ook uiteindelik tot hartversaking lei. Simptome saam met die hartkloppings kan moegheid, duiseliheid, bene wat lam voel, ansgtigheid en depressie insluit.

Luister hier na die program.

Die sketse  dui die verskil tussen ‘n normale hart en hart met atriale fibrillasie aan. Sleutel: SN= SINUS NODE, AVN = ATRIOVENTRIKULêR NODE, BB = BONDELTAKKE

Kyk na die kort video waar hy verduidelik hoe dit werk.

Die sketse  dui die verskil tussen ‘n normale hart en hart met atriale fibrillasie aan. Sleutel: SN= SINUS NODE, AVN = ATRIOVENTRIKULêR NODE, BB = BONDELTAKKE

Luister na ‘n vorige onderhoud met Dr. Razeen Gopal oor hartritme-stoornisse.

Hier is die skakel na ‘n oulike boekie om alles oor hartritme-stoornisse en die behandeling daarvan, te verduidelik. Laai dit af op jou rekenaar of druk dit uit.

Nota
Let op na die volgende verdere feite oor enkele aspekte in die boekie:

Bladsy 14:

  • Hoe veilig en suksesvol is krioballon-ablasie?
    Krioballon-ablasie is net so veilig, akkuraat en effektief as radiofrekwensie-ablasie. Daar is wel minder skade aan die gesonde weefsel in die hande van ‘n vaardige en kundige spesialis.. Op die ou einde hang die veiligheid en effektiwiteit van die prosedure meer af van die vaardigheid van die spesialis as die tegnologie. Die tegnologie maak wel meer dinge makliker en moontlik, maar die vaardigheid van die spesialis is die bepalende faktor.
  • Ter beskerming van die pasiënt:
    Dr. Gopal is van mening dat dit wenslik is dat ‘n kardioloog met bykomende elektrofisiologie-opleiding die beste persoon is om  ‘n ablasie-prosedures veilig uit te voer. Ongelukkig moet die meeste van  hierdie opleiding in hierdie stadium nog in die buiteland geskied omdat die opleiding van elektrofisioloë nie altyd vrylik en in voldoende volumes in Suid-Afrika beskikbaar is nie. Soos met alle ander spesialis- en superspesialisrigtings,  is dit belangrik dat ‘n elektrofisioloog-in-opleiding voldoende hoeveelhede ablasies onder toesig en later op sy eie doen om seker te maak dat hy kundig en vaardig is, maar te lae volumes prosedures onder toesig in opleidingsentra is tans nog ‘n probleem in Suid-Afrika. Die beginsel wat geld, is eenvoudig: hoe meer mens ‘n ding doen, hoe beter is die kans dat jy dit goed doen. Dit geld ook vir chirurge: ‘n chirurg wat baie gereeld ‘n operasie of prosedure doen, is beter vertroud met die slaggate en weet presies wat om wanneer te doen, en hoe om sy vaardighede skerper te slyp.

Bladsy 15:
Wat is Radio-frekwensie-ablasie?

Let op dat radiofrekwensie-ablasie met goeie sukses in die behandeling van alle hartritme-defekte, insluitend atriale fibrillasie, ingespan word. Veral die nuwe multi-skoot RF- ablasie tegnologie maak nuwe moontlijkhede oop vir die behandeling van persisterende atriale fibrillasie. Die Kaapstad AF sentrum was die eerste in die land, in Afrika en die Midde-Ooste om die nuwe multi-skoot ablasie-prosedure uit te voer.

Vir meer inligting, besoek www. capetownafcentre.co.za

© Marí Hudson