Taalmuseum lewer toe verrassings op


Een van die stigters van die GRA (Die Genootskap van Regte Afrikaners), Gideon Malherbe, was ‘n gesiene boer, sakeman en wa-maker in die Paarl. Die Malherbe-huis het later die Afrikaanse Taalmuseum geword. Magdaleen Kruger het onlangs vir die eerste keer by die Taalmuseum gaan inloer. Sy vertel sy was maar aanvanklik skepties oor die Taalmuseum en sy is ook nou nie eintlik iemand vir museums nie, maar dat sy aangenaam verras was, veral oor hoe die museum die Arabiese wortels van Afrikaans en die modern Afrikaans ge-inkorporeer het.

Deel 1

Luister hier na wat Magdaleen in Die Tale wat ons Praat te vertel het.

Links Michelle Visagie, administratiewe assistent by die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl
Regs Chantelle de Kock, kurator van die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl

Beskrywing van items in vertoonkas

Afskrif uit Die Patriot

Arabies-Afrikaanse alfabet

Abu Bakr Effendi wat die Afrikaans-Arabiese alfabet aangevul het

Bladsy uit Arabies-Afrikaanse leesboek

Dele van die eerste drukpers van die Genootskap van Regte Afrikaners


Die eerste drukpers van die Genootskap van Regte Afrikaners, waarop die eerste uitgawe van Die Patriot ook gedruk is.

Dele van die eerste drukpers

Vertoonkas met items wat aan SJ du Toit, CP Hoogenhout en die Malherbes behoort het

SJ du Toit

Gideon Malherbe se stoel, tafel en voetstofie met die Horak Bybel

Slaapkamer in die Malherbe-huis

Destydse teetafel in die Malherbe-huis

Klavier in die voorkamer van die Taalmuseum

Destydse naaldwerktafel in die Malherbe-huis

Inligting oor die Gideon Malherbe-huis wat vandag bekend staan as die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl

Gideon Malherbe-stamboom