Dokumentêr: Kinners van die Welfare


Volgens die grondwet van Suid Afrika het alle kinders die reg om beskerm te word teen alle vorme van geweld. Ongelukkig word te veel kinders in Suid Afrika se regte geskend.

Mareli Venter is ‘n statutêre maatskaplike werkster van Johannesburg wat gereeld kinders van hulle ouerhuise moet verwyder as gevolg van onder andere mishandeling, seksuele geweld en dwelm- en alkoholmisbruik deur die voog.

Die kinders word weggeneem maar waarheen gaan hulle dan? Wat is die proses om die kind te rehabiliteer en ‘n “normale” lewe te gee tot die kind teruggeplaas kan word na sy ouerhuis.

Kinners van die Welfare is ‘n dokumentêr deur Christelle van Tonder.

Hier is ‘n voorsmakie wat op jou wag:

Speel terapeut Margaret Bowes van Childline in Johannesburg. Haar kantoor is ingerig om kinders van alle ouderdomme te akkommodeer met speelgoed en toerusting wat deur die publiek geskenk word.

Luister na die volledige dokumentêr:

Kontakbesonderhede

Kontak besonderhede vir Childline indien jy vermoed ‘n kind se veiligheid is in gevaar of word mishandel in enige manier:
Tel:
08000 55 555

Oasis Haven:
Webwerf: https://oasishaven.org<https://oasishaven.org/>
E-pos: info@oasishaven.org
Tel: +27 11 678 8057

Tutela:
Webwerf: http://tutela.org.za
E-pos:Info@tutela.org.za
Tel: 0119758220

Margaret Bowes se kantoor

Margaret Bowes se kantoor.