Elijah oratoria op Kersdag


ELIJAH, ‘N ORATORIO VAN FELIX MENDELSSOHN – uitsending op Kersdag, 25 Desember om 06:10

Die Duitse komponis, Felix Mendelssohn se oratorio het Bybelse tekste gebruik as basis vir sy monumentale werk, soos 1 Konings 17:19 en 2 Konings 2:1. Hy het ook ander dele uit die Ou Testament gebruik om verder by te dra tot die geestelike musikale drama wat Mendelssohn ‘n jaar voor sy dood voltooi het.

Die tweedelige werk fokus hoofsaaklik op Elijah se professië in die vorm van waarskuwings aan die volk van Israel indien hulle hul rug op God sou keer. Dit is ook daarom dat die werk open met n bekendstellingsaria van Elijah (gesing deur Dietrich Fischer-Dieskau). Daarna volg die Overture – wat die werk ongewoon maak (‘n overture word gewoontlik as openingswerk by operas en oratorios gebruik). Mendelssohn is ook van een die min 19de eeuse komponiste wat aandag aan die oratorio as genre gegee het en wat vandag nog ‘n gunsteling is. Hy was veral geinspireer deur komponiste soos Bach en Handel.

Die kunstenaars in die opname wat gebruik word, is onder andere Gwyneth Jones, Janet Baker, Nicolai Gedda en Dietrich Fischer-Dieskau. Rafael Fruhbeck de Burgos lei die Wandsworth Seunskoor, asook die Nuwe Filharmoniese Orkes en Koor.  Terrance April is die samesteller en aanbieder van die program.

Lees meer:

https://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_(oratorio)

Die skildery is deur Frost Madox Brown met die titel: Elijah restoring the widow’s son.

 

Felix Mendelssohn (links) en die dirigent Rafael Fruhbeck de Burgos.

Dié tabelle toon die Bybeltekste aan waarop die verskillende dele van die Elijah oratorio gegrond is:

Movements of Part I of Mendelssohn’s Elijah
No. Description Incipit Translation Text source Voices
Introduction So wahr der Herr, der Gott Israels lebet As God the Lord of Israel liveth 1 Kings 17:1 Elijah
Overture
1 Chorus Hilf, Herr! Help, Lord! Jeremiah 8:20 & Lamentations 4:4 SATB
2 Duet with choir Herr, höre unser Gebet! Lord! bow thine ear to our prayer! 2 Kings 19:16 & Lamentations 1:17 S A SATB
3 Recitative Zerreißet eure Herzen Ye people, rend your hearts Joel 2:12-13 Obadiah
4 Aria So ihr mich von ganzem Herzen suchet If with all your hearts Deuteronomy 4:29 & Job 23:3 Obadiah
5 Chorus Aber der Herr sieht es nicht Yet doth the Lord see it not Exodus 20:5-6 SATB
6 Recitative Elias, gehe von hinnen Elijah! get thee hence 1 Kings 17:3-4 Angel I
7 Double quartet Denn er hat seinen Engeln befohlen For he shall give his angels Psalm 91:11-12 Angels: SSAATTBB
Recitative Nun auch der Bach vertrocknet ist Now Cherith’s brook is dried up 1 Kings 17:7, 1 Kings 17:9, & 1 Kings 17:14 Angel I
8 Recitative, aria and duet Was hast du mir getan What have I to do with thee? 1 Kings 17:17-24, Psalm 38:6, Psalm 86:15, Psalm 88:10 & Psalm 128:1 Widow, Elijah
9 Chorus Wohl dem, der den Herrn fürchtet Blessed are the men who fear him Psalm 128:1, Psalm 112:1,4 SATB
10 Recitative with choir So wahr der Herr Zebaoth lebet As God the Lord of Sabaoth liveth 1 Kings 18:15, 1 Kings 18:17-19, & 1 Kings 18:23-25 Elijah, Ahab, SATB
11 Chorus Baal erhöre uns! Baal, we cry to thee; hear and answer us! 1 Kings 18:26 SSAATTBB
12 Recitative with choir Rufet lauter! Denn er ist ja Gott! Call him louder, for he is a god! 1 Kings 18:27 Elijah, SATB
13 Recitative with choir Rufet lauter! Er hört euch nicht. Call him louder! he heareth not! 1 Kings 18:28 Elijah, SATB
14 Aria Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels Lord God of Abraham, Isaac and Israel! 1 Kings 18:36-37 Elijah, SATB
15 Quartet Wirf dein Anliegen auf den Herrn Cast thy burden upon the Lord Psalm 55:22, Psalm 16:8, Psalm 108:5, & Psalm 25:3 S A T B
16 Recitative with choir Der du deine Diener machst zu Geistern O thou, who makest thine angels spirits (The fire descends) 1 Kings 18:38-40 Elijah, SATB
17 Aria Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer Is not his word like a fire? Jeremiah 23:29 & Psalm 7:11-12 Elijah
18 Arioso Weh ihnen, dass sie von mir weichen! Woe unto them who forsake him! Hosea 7:13 A
19 Recitative with choir Hilf deinem Volk, du Mann Gottes! O man of God, help thy people! 1 Kings 18:43-45, Jeremiah 14:22, 2 Chronicles 6:19, Deuteronomy 28:23, & Psalm 28:1 Obadiah, Elijah, SATB, Youth
20 Chorus Dank sei dir, Gott Thanks be to God Psalm 93:3-4 SATB
Movements of Part II of Mendelssohn’s Elijah
No. Description Incipit Translation Source Voices
21 Aria Höre, Israel Hear ye, Israel! Deuteronomy 6:4, Isaiah 41:10, Isaiah 48:1,18, Isaiah 49:7, Isaiah 51:12-13, & Isaiah 53:1 S
22 Chorus Fürchte dich nicht, spricht unser Gott Be not afraid, saith God the Lord Isaiah 41:10 & Psalm 91:7 SATB
23 Recitative with choir Der Herr hat dich erhoben The Lord hath exalted thee 1 Kings 14:7, 1 Kings 14:9, 1 Kings 14:15, & 1 Kings 16:30-33 Elijah, Queen, SATB
24 Chorus Wehe ihm, er muss sterben! Woe to him, he shall perish 1 Kings 19:2, 1 Kings 21:7, Jeremiah 26:9,11, & Ecclesiasticus 48:2-3 SATB
25 Recitative Du Mann Gottes, laß meine Rede Man of God, now let my words 2 Kings 1:13, Jeremiah 5:3, Jeremiah 26:11, Psalm 59:3, 1 Kings 19:4, Deuteronomy 31:6, Exodus 12:32, & 1 Samuel 17:37 Obadiah, Elijah
26 Aria Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele It is enough, O Lord now take away my life 1 Kings 19:4, 1 Kings 19:10, & Job 7:16 Elijah
27 Recitative Siehe, er schläft See, now he sleepeth 1 Kings 19:5 & Psalm 34:7 Unnamed Tenor
28 Trio Hebe deine Augen auf zu den Bergen Lift thine eyes Psalm 121:1, 3 Angels: S S A
29 Chorus Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht He, watching over Israel, slumbers not Psalm 121:4 & Psalm 138:7 SATB
30 Recitative Stehe auf, Elias, denn du hast einen großen Weg vor dir Arise, Elijah, for thou hast a long journey 1 Kings 19:7-8, Isaiah 49:4, & Isaiah 64:1-2 Angel I, Elijah
31 Aria Sei stille dem Herrn O rest in the Lord Psalm 37:1,7 Angel I: Alto
32 Chorus Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig. He that shall endure to the end, shall be saved. Matthew 10:22 Matthew 24:13 SATB
33 Recitative Herr, es wird Nacht um mich Night falleth round me, O Lord! 1 Kings 19:11-25 & 1 Kings 19:11 Elijah, Angel II
34 Chorus Der Herr ging vorüber Behold! God the Lord passeth by! 1 Kings 19:11-12 SATB
35 Quartet with choir Seraphim standen über ihm; Heilig ist Gott der Herr Above him stood the Seraphim; Holy is God the Lord Isaiah 6:2-3 A; S S A A SATB
36 Choir and recitative Gehe wiederum hinab! Ich gehe hinab Go, return upon thy way! I go on my way 1 Kings 19:15-18, Psalm 71:16, Psalm 16:2,9 SSATTBB, Elijah
37 Arioso Ja, es sollen wohl die Berge weichen For the mountains shall depart Isaiah 54:10 Elijah
38 Chorus Und der Prophet Elias brach hervor Then did Elijah the prophet break forth 2 Kings 2:1, 2 Kings 2:11, Ecclesiasticus 48:1, & Ecclesiasticus 48:6-7 SATB
39 Aria Dann werden die Gerechten leuchten Then shall the righteous shine forth Matthew 13:43 Matthew 8:43 & Isaiah 51:11 T
40 Recitative Darum ward gesendet der Prophet Elias Behold, God hath sent Elijah Malachi 4:5-6 S
41 Chorus Aber einer erwacht von Mitternacht But the Lord, from the north hath raised one Isaiah 41:25, Isaiah 42:1, Isaiah 11:2, Isaiah 41:25, Isaiah 42:1, & Isaiah 11:2 SSAATTBB
42 Chorus Alsdann wird euer Licht hervorbrechen And then shall your light break forth Isaiah 58:8 Isaiah 63:8 SATB
Herr, unser Herrscher Lord, our Creator Psalm 8:1 SATB

Reception