Emosionele ondersteuning in die tyd van ernstige siekte


Emosionele ondersteuning in die aangesig van ‘n lewensbedreigende siekte

Christa Haasbroek vertel vir Martelize Brink van die behoefte aan emosionele ondersteuning wat saam met ‘n diagnose soos kanker gaan. Linda Greeff, ‘n onkologie maatskaplike werker, vertel van die rol wat hulle in die proses vertolk.

Christa Haasbroek en Martelize Brink