Humor: Gaan dit soggens só in jou huis?


Gaan dit soggens só in jou huis vol kinders/tieners?