Huweliks-kontrak: Kan jy sekere bates uitsluit van aanwas-bedeling?


Regsake: Maandag 28 Augustus 2017
  • Sluit ‘n bybetaling ten opsigte van ‘n versekeringseis enige verdere eise uit?
  • Is ‘n bepaling in ‘n huweliksvoorwaardekontrak, waarin afstand gedoen word van toekomstige eise vir onderhoud, geldig? Kan jy in ‘n huweliksvoorwaardekontrak sekere bates, wat tydens die huwelik verkry word, uitsluit van die aanwasbedeling?
  • Igna Klynsmith bespreek ook ‘n hofsaak oor onregverdige mededinging, en ‘n wet wat ‘n nuwe beheerliggaam oor medisyne in die lewe roep.