Magdaleen skryf: Die SAUK se omkeerplan


Magdaleen Kruger

Magdaleen Kruger, stasiebestuurder van die RSG, skryf in ‘n onlangse RSG nuusbrief:

”Die bestuur van die SAUK het onlangs bekend gemaak dat hy dit oorweeg om klousule 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge te implementeer. Hierdie klousule maak voorsiening vir afleggings van personeel op grond van onder meer ekonomiese, finansiële of operasionele oorwegings. Dit is algemeen bekend dat die SAUK se geldsake in ‘n benarde toestand is. ‘n Verlies van R622 miljoen is aangeteken vir die afgelope finasiële jaar 2017/18. Een van die grootste uitgawes is die uitsaaier se salarisrekening wat R3.1 miljard is. As ‘n mens in gedagte hou dat die SAUK ‘n inkomste van R7.2 miljard genereer, is die salarisrekening te hoog.

Daar word verskeie redes vir hierdie hoë salarisrekening aangevoer: onder meer korrupsie, wanbestuur, nie-nakoming van aanstellingsprosedures, ongemagtigde salarisverhogings en die skep van nuwe poste ens. Die personeel, RSG insluitend, is dus met reg baie ongelukkig oor moontlike afleggings van personeel, wat nou moontlik moet boet hiervoor. Maar daar lê nog heelwat onderhandelinge tussen SAUK-bestuur en vakbonde en ander strukture voor om te bepaal of afleggings werklik nodig is as besparingsmaatreël, en of al die ander opsies vir besparing al oorweeg is. Indien daar dan eenstemmigheid is, moet daar onderhandel word oor die proses en reëls op grond waarvan afleggings mag plaasvind.

Die beplande afleggings word beskou as deel van die SAUK se omkeer-strategie wat hierdie week aan die Parlementêre Komitee oor Kommunikasie in die Parlement voorgelê is. Lees hier die SAUK se voorlegging oor verskeie sake. http://www.sabc.co.za/sabc/parliament-supports-sabcs-turnaround-plan/

Die SAUK som die omkeer-strategie soos volg op:

“The turnaround strategy is multifaceted and relies on achieving a number of key objectives as set out in the Corporate Plan. The three main elements of the turnaround strategy are:

  • Dealing with legacy and governance issues;
  • Addressing regulatory and policy constraints; and
  • Implementing mission critical commercial and operational strategies.

Firstly, there is a consistent drive to address all the governance and legacy issues facing the SABC, including the issues raised by the Public Protector and by the Ad Hoc Committee Inquiry.

Secondly, this Board has taken the lead in highlighting the regulatory impact of ICASA and Ministerial regulations on the SABC’s financial viability, in particular the Must Carry, Sports Rights, DTT and TV license regulations. These are detailed in regulatory and policy proposals contained in the SABC’s submission to the Department of Communication (DOC) on the Review of Public Broadcasting Policy.

Thirdly, the SABC has put in place a commercial turnaround plan which focuses on rehabilitation and renewal. This entails ensuring financial sustainability by reducing operating costs and, attracting audiences and revenue. The main objective is to ensure financial sustainability and an SABC that is fit for purpose.”