Nuusbrief 15 Aug: Magdaleen sê


Magdaleen Kruger, stasiebestuurder van RSG skryf in RSG se Nuusbrief op 15 Augustus 2018:

”Goeidag hier van my kantoor in Radiopark in Aucklandpark. Ek het op Vrouedag bietjie die stofsuier eenkant geskuif, my gunsteling musiek gespeel en orde in my tuin probeer kry.

En gedink aan die honderde vroue van alle kulture, tale en geloofsgemeenskappe wat die afgelope 25 jaar op soveel terreine en in soveel lewens ‘n positiewe verskil gemaak het. Ek dink toe ook aan die kere toe daar in die vroeë dae van my beroepsloopbaan teen my gediskrimineer is …onder meer ‘n laer salarisskaal vir vroue, ons mag net sekere posisies beklee het en selfs by die destydse SAUK was daar amptelike glyskale of tabelle waarvolgens die geslagte betaal is. ‘n Kollega in die nuusafdeling destyds moes hoor dat haar behuisingsubsidie verval het toe sy getrou het. Die amptelike beleid van die SAUK was dat vroue hierdie subsidie verloor wanneer hulle trou, maar mans dit behou wanneer hulle trou.

Judy Sandison, KwaZulu-Natal streeksverteenwoordiger van SANEF. Sy is ook ‘n stigterslid van SANEF.

Dankie Judy Sandison dat jy daardie tyd jou voet neergesit het, gesê het tot hiertoe en nie verder nie, jou regsagtergrond ingespan het en kon bewerkstellig dat die SAUK daardie klousules moes verwyder uit die statute, sodat alle vroue daarna hulle behuisingsubsidie kon behou, ongeag hulle huwelikstatus. Ek onthou die vreugdevure het hoog gebrand onder ons vroue hier by die SAUK en ek wonder waar jy deesdae is en of jy nog daardie groot kaartjie van gelukwense het?

Die jongste boek wat voortspruit uit ‘n RSG-program, is Die Tale wat ons Praat – Taaldinge uit die gewilde radioprogram. Gholfspelers streef almal daarna om ’n voëltjie of arend te slaan, maar hoeveel mense weet dat jy ook ’n albatros, kondor en volstruis op die gholfbaan kan behaal? Wanneer praat jy van ’n skuifie en wanneer is dit skyfie? Wat is die verskil tussen transkribeer en translitereer? Is die hoofstad van België Brussel of Brussels? Verwissel jy van baan of laan op ’n snelweg? Wanneer is iets skadeloos en wanneer onskadelik? Is dit biljoen of miljard? Praat ‘n mens van luk-raak of is dit lu-kraak?

Vir jare al, Sondae net ná elf, is taalnavrae soos hierdie in die RSG-program Die tale wat ons praat beantwoord. Deesdae heet die program net Taaldinge, maar luisteraarsnavrae word steeds bespreek. Hierdie boek kan gelees word as ’n gids ter aanvulling van die radioprogram – ideaal vir mense wat hou van keurige en korrekte gebruik van woorde en uitdrukkings, maar nie geïntimideer wil voel deur voorskriftelikheid nie. Vir elkeen wat getrou by die radio luister – en almal wat lief is vir Afrikaans!

Hierdie boek oor taaldinge uit die RSG-program Die Tale wat ons Praat is ‘n lekkerlees interessante boek, maar gee ook leiding oor kwelvrae soos wanneer praat ek van moreel en wanneer van moraal.”