Luister vandag: Ons almal sing


“Klank, kommunikasie, taal, musiek, dis fundamenteel in ons amal se lewe…jy kan nie wegkom van klank nie…”

Dit is hoe Grant Smith, wat al vir jare tradisionele wêreldinstrumente van regoor die wêreld bestudeer, musiek beskryf.

Esté Gross het onlangs ‘n werkswinkel oor die bou en herstel van tradisionele Afrika instrumente, van Music in Africa.net by die Alpha Konferensiesentrum bygewoon.

Esté praat met Grant Smith en Sven Christianson, student by die werkswinkel, oor die verskille, maar ook die oorweldigende ooreenkomste tussen westerse en tradisionele Afrika musiek. Hulle vertel ook wat hulle gemotiveer het om die werkswinkel by te woon.

Grant Smith, een van die studente wat die werkswinkel vir die bou en herstel van Afrika instrumente bygewoon het, het baie treffende dinge gesê:
“Klank, kommunikasie, taal, musiek, dis fundamenteel in ons amal se lewe…jy kan nie wegkom van klank nie…”- Grant Smith – (bestudeer wêreld tradisionele instrumente vir stokperdjie).

“Al die vooruitgang is gebaseer op dit wat voorheen was…” – Grant Smith –

“Dit is binne die been, dit is gevestig binne ons, ons sing of ons dit nou wil weet of nie, of ons dit kan hoor of nie, ons sing elkeen ons persoonlike lied en dit is waarvan ons ‘n uitdrukking is op die einde van die dag”. -Grant Smith-

Grant Smith, besig om ‘n Umakhweyana, Afrika instrument te bou.

Sven Christianson (links) en Grant Smith bespeel Umakhweyana.

Grant heg die boog vas aan die kalbas.

Sven en Grant bespeel die instrument.

Sven en Grant bespeel die instrument. Die kalbas (wat dien as resonansieboks) word teen die hart gehou as die instrument gespeel word.

Vir meer inligting, besoek http://musicinafrica.net/