Op watter bates mag ‘n balju beslag lê?


Regsake: Maandag 5 Junie 2017

Die tiende Wêreld-Baljudag vind plaas op 8 Junie. Petro Roodt is die balju vir Bloemfontein-Oos en ook voorsitter van die Baljuraad se Getrouheidswaarborgfonds. Sy praat oor die rol en funksies van ‘n balju, hoe ‘n balju vergoed word, en op watter bates van ‘n skuldenaar nie beslag gelê mag word nie.