Padskandeerders kan slaggate meet


Die Padskandeerder skandeer slaggate en neem data op van die pad waar op die voertuig ry. Die data word geanaliseer. Die herstelspan word ingelig oor die probleem area en presies hoeveel materiaal nodig is vir herstelwerk.

Beskrywing van persoon en foto: Peter Bosscha: Navorsingsgroepleier van die Meganiese Elektronika van die WNNR vertel meer van die padskandeerder wat aan voertuie geheg word.

Beskrywing van persoon en foto: Peter Bosscha: Navorsingsgroepleier
van die Meganiese Elektronika van die WNNR vertel meer van die padskandeerder wat aan voertuie geheg word.

PADSKANDEERDER2