Parlementsopening: Waar kom die 21 kanonsaluut vandaan?


Luitenant Dirk Baard vertel Donderdagoggend tussen 09:00 en 10:00 by Oggend op RSG waar die 21 kanonsaluut vandaan kom. Die Kaapse Veldartillerie, die senior burgermag regiment, is die eenheid word jaarliks getaak is om die kanonsaluut te vuur met die opening van parlement asook enige besoeke van hoogwaardigheids bekleërs. As vuurbeheer offisier was dit menigmaal Luitenant Baard se voorreg om die saluut te vuur – asook die agtergrond salvo’s vir die 1891 Overture soos uitgevoer by die militêre taptoe in die Kasteel.

Die Kaapse Veldartillerie