Steinhoff: Pensioenarisse sal nie alles verloor, maar reuse reputasieskade


Monitor/Speltrum: Donderdag 7 Desember 2017
Praat Saam: Maandag 11 Desember 2017

Hoe raak die Steinhoff-rekenkundigeskandaal die geloofwaardigheid en verantwoordbaarheid van rekenmeesters en ouditeurfirmas, en hoe herstel jy die reputasieskade?