Radio-navorsing kry ‘n nuwe baadjie


Navorsing is deel van enige maatskappy se strategiese en langtermynbeplanning.  Sonder navorsing, is dit amper soos om in die donker na ‘n kopspeld te soek!

Vir RSG, en vir al die ander radiostasies in die land, dui luisteraarnavorsing aan hoeveel mense na watter tipe programme luister, waar hulle luister, hoe hulle luister, waarvan hulle hou ens.  Dit help vir radiostasies wanneer daar programbeplanning en –skedulering gedoen moet word en dit help vir adverteeders.

In die uitsaai-bedryf is daar altyd na radionavorsing verwys as RAMS (radio audience measurement survey).   Nou het daar veranderinge gekom, ‘n nuwe maatskappy doen nou die metings en hulle navorsingsmetodiek is anders. Dit staan ook nou bekend as RAM.

Die nuwe landswye navorsingmetodiek van radio luisterpatrone het ten doel om die Suid-Afrikaanse bevolking meer akkuraat te weerspieël.  ‘n Nuwe era van radiogehoor-navorsing het dus begin.   Die nuwe maatskappy wat vir hierdie navorsing verantwoordelik is, is BRC.

Die navorsing werk min of meer so: Huishoudings met inwoners bo 15-jarige ouderdom word nou ondervra en respondente moet aandui na watter radiostasie hulle elke dag, in 15 minute intervalle geluister het.  Daar word nou ook aangedui waar jy na die radiostasie van jou keuse luister – in jou huis, motor, by die werk, asook die toestel wat jy gebruik om radio te luister, bv. tradisionele radio, motorradio, selfoon, rekenaar ens.  Die navorsingsproefsteek is vergroot om nou sowat 30,000 huishoudings per jaar te ondervra vir ‘n tydperk van 50 weke om sodoende die akkuraatheid van die terugvoer te verbeter.  Die vraelys wat gebruik word, is baie verbruikersvriendelik met meer buigbaarheid om selfs aan te dui indien jy na meer as een radiostasie per dag luister.

Hierdie navorsingsresultate word verwerk en is 4 keer per jaar beskikbaar vir uitsaaiers, adverteerders en enige ander rolspeler.  Die jongste luistersyfer van RSG is op 25 Augustus bekendgemaak, en die stasie spog met 1,406 miljoen luisteraars wat in die afgelope 7 dae tydperk gemeet is.  Dit is ook bekendgemaak dat die algemene luisteraar sowat 3 ure en 24 minute per dag na RSG luister!  Verdere inligting word dan ook verskaf wat wissel van die getal luisteraars per provinsie, tot hul ouderdom en geslag.  Dis ook interessant om te sien dat 50% van RSG se luisteraars eksklusiewe RSG-luisteraars is, wat beteken dat die helfte van RSG se luisteraars slegs na RSG luister en na geen ander radiostasie nie… Wow!

Aangesien daar aanpassings gemaak is aan die navorsingsmetodiek en radiostasies as’t ware met nuwe inligting van voor af begin, kan vorige syfers glad nie meer gebruik word vir vergelykingdoeleindes nie.  RSG is egter trots daarop om steeds in die top 10 nasionale radiostasies te wees, en is die 7de grootste van al die kommersiële en openbare uitsaai radiodienste in Suid-Afrika – en klop die mededinging sommer behoorlik!

Dankie dat jy RSG kies as jou voorkeur-radiostasie en hou aan met luister.

Screen Shot 2016-09-07 at 5.03.08 PM