Regsake: Kan ‘n deeltitel-inwoner uitgeskop word?


Regsake: Maandag 19 Junie 2017

Igna Klynsmith verduidelik aan die hand van hofsake wanneer ‘n huiseienaarsvereniging of beheerliggaam van ‘n deeltitelkompleks, ‘n inwoner wat gereeld die gedragsreëls oortree kan uitsit. Hy bespreek ook ‘n hofsaak oor verbeurdverklaring van ‘n eggenoot se 50% aandeel in die gemeenskaplike boedel, en gee praktiese raad wat die bereddering van ‘n boedel kan bespoedig.