Regsake: Wat is jou regte as iemand jou vakansiehuis se uitsig toebou?


Moet ‘ n huweliksvoorwaardekontrak geregistreer word om geldig te wees? Wat skryf wetgewing voor oor swembadbeveiliging? Is ‘n werkgewer aanspreeklik as sy werknemer iemand by die werk seksueel molesteer? Wat is jou regte as iemand jou vakansiehuis se uitsig toebou?

Luister weer na Regsake.