SA regsberoep in morele krisis


Praat Saam, Vrydag 11 Mei 2018 – Die Suid-Afrikaanse regsberoep is in ‘n morele krisis ondanks professionele gedragsreëls en verskeie liggame wat onetiese gedrag probeer bekamp. Wat behoort regsgeleerdes se etiese kode te wees, binne en buite die hof?