SAP dalk korrupter en dieper in die sop


Die Duitse sagteware maatskappy S.A.P se internasionale span het transaksies afgeteken ten spyte daarvan dat hulle gewaarsku is oor die moontlikheid dat die Guptafamilie agter die skerms bedrywig is. Volgens eksklusiewe inligting in die SAUK se besit, het die maatskappy sy ondersoek na kontrakte met Eskom en Transnet vroeër die maand afgehandel, en erken dat hulle betalings aan maatskappye met Guptabande gedoen het. ‘n Dokument oor die kommissie-ooreenkomste is deur plaaslike, streeks-en internasionale hoofde goedgekeur. Tugstappe is slegs gedoen teen Suid-Afrikaanse werknemers van die maatskappy, maar ander internasionale uitvoerende hoofde is nie gestraf is nie. Die uitvoerende bestuur van S.A.P het glo tydens ‘n personeelvergadering met personeel in Suid-Afrika ontken dat hulle van die transaksies geweet het.

Aanduidings is dat die Duitse sagteware maatskappy S.A.P heelwat meer inligting gehad het oor kommissie-ooreenkomste met maatskappye wat bande het met die Guptafamilie, as wat voorheen onthul is. Eksklusiewe e-pos boodskappe en dokumente wat SAUK Nuus bekom het, dui daarop dat die maatskappy se internasionale span transaksies afgeteken het, ten spyte daarvan dat hulle gewaarsku is oor die moontlikheid dat die Guptafamilie agter die skerms bedrywig is. Volgens ons redaksie het die maatskappy sy ondersoek na kontrakte met Eskom en Transnet vroeër die maand afgehandel, en toegegee dat hulle betalings aan maatskappye met Guptabande gedoen het. ‘n Dokument oor die kommissie-ooreenkomste is deur plaaslike, streeks-en internasionale hoofde goedgekeur. Slegs Suid-Afrikaanse werknemers van die maatskappy is dissiplinêr verhoor terwyl die ander internasionale uitvoerende hoofde nie gestraf is nie. Volgens ‘n opname het uitvoerende bestuur van S.A.P ook tydens ‘n personeelvergadering met personeel in Suid-Afrika ontken dat hulle van die transaksies geweet het.

Categories