Sophiatown se storie begin in die kerk


Die stories van gedwonge verskuiwings bring vir baie Suid-Afrikaners ‘n traan en ook ‘n glimlag…

Distrik Ses se stories word kleurvol – soos die omgewing – in die Kaap vertel en hier in die noorde is Sophiatown.

Dis in die vyftigerjare dat die gedwonge uitsettings hier gebeur het, en omtrent 50 jaar later is Triomf weer amptelik na Sophiatown verander. Jacqui January gaan op ‘n “reis” deur die gebied om die kuns en ryk kultuur vas te vang. Die inspirasie is baie wyer as net die grense van Johannesburg en strek oor Afrika tot in Europa en Amerika. ‘n Hegte gemeenskap het rondom die kultuur van musiek/literatuur en die kerk ontstaan. Dis juis in die Anglikaanse kerk waar daar ‘n lewensgrootte kunswerk teen die muur agter die altaar deur ‘n non geskilder is, waar die idee begin het. Die storie begin by dié kunswerk, wat nie meer bestaan nie ….. in die kerk wat steeds bestaan.

Die kunswerk is die die werk van Boniface Chandiyamba. Hy is oorspronklik van Malawi en woon in Suid-Afrika.

Die kunswerk is die die werk van Boniface Chandiyamba. Hy is oorspronklik van Malawi en woon in Suid-Afrika.

image009

Jacqui voor die mosaîekwerk wat op die plek van Suster Margaret se kunswerk is. Haar kunswerk is na die gedwonge verskuiwings met lae en lae verf gewit.

image008

Die 98-jarige vrou is Madiyado Mokgatta van Meadowlands 98-jarige vrou was daar en het vertel wat Trevor Huddelston in haar lewe beteken het. Ek staan voor die mosaiek werk wat op die plek van Suster Margaret se kunswerk is. Haar kunswerk is na die gedwonge verskuiwings met lae en lae verf gewit.

Die 98-jarige Madiyado Mokgatta van Meadowlandswas daar en het vertel wat Trevor Huddelston in haar lewe beteken het.

image004

image002

image003