Tyrone Appollis aan’t skilder


Tyrone-Appollis-1Tyrone-Appollis-4

Tyrone Appollis het sy loopbaan as skilder begin en in 1990 hom met erns op beeldhouwerk toegespits. Hy beskou homself as as beeldhouer, skilder, digter en straatmusikant.  Hy bestempel politieke en sosiale versoening as ‘n funksie van kuns – dus kuns as dialoog wat kultuurgrense oorskrei.

(Bo staan hy met sy hoedjie op onder sy veranda en skilder.)

Hy het deeltyds kuns-opleiding onder Cecil Skotnes ondergaan. Hy woon en werk in Mitchells Plain, Wes-Kaap. He was aktief betrokke by die totstandkoming van die Mitchells Plain Art Group in 1988.

Sy werke is in verskeie solo- en groep-uitstallings in multi-media in Suid-Afrika en die buiteland ten toon gestal.

Tyrone-Appollis-5

Klik hier om meer oor die skilder, wat verskeie toekennings en lof inge-oes vir sy werk, en sy werke te lees, soos beskryf deur The Cape Gallery. Op dié webwerf is ook verskeie voorbeelde van sy werke.

Onder is ‘n paar voorbeelde van sy werk:

tyrone_appollis23hr

tyrone_appollis12hr

tyrone_appollis02+03_370