Uit ‘n Ander Hoek 4e keer terug op lug


Jean Oosthuizen, samesteller en aanbieder van Uit ‘n ander hoek, staan agter by dr. Anita Jonker en Earl Basson.

Die program Uit ʼn ander hoek waar Jean Oosthuizen en sy gaste vanuit ʼn ander hoek oor godsdiens en spiritualiteit gesels, is Sondagaande van 7 Oktober net na die sewe uur nuus weer terug op die lug.

Dit is die vierde reeks van dié gewilde program. Uit ʼn ander hoek bied aan gewone mense én bekendes ʼn geleentheid om eerlik, gemaklik en reguit in ʼn veilige ruimte oor spiritualiteit en ander sake te gesels.

Daar word onder andere gesels oor sake rakende godsdiens en geloof wat dikwels nie in hoofstroomkerke bespreek word nie. Die deelnemers aan die program is nie beperk tot enige spesifieke geloof nie en sluit mense van alle gelowe in. Ongelowiges soos agnostici en ateïste neem soms ook aan die program deel.

Die doel van die program is om luisteraars bekend te stel aan die spirituele leefwêreld van mense wie se spiritualiteit dikwels nie die hoofstroommedia haal nie. Dit is nie ʼn debatprogram waar teenoorstaande geloofstandpunte teen mekaar opgeweeg word nie. Uit ʼn ander hoek poog om diverse en soms ook omstrede geloofstandpunte op die tafel te plaas en dit aan die luisteraars self oor te laat om te besluit wat hulle daarvan dink.

“Mense is honger na gesprekvoering buite die geykte begrensing van wat mag-en-wat-nie en wat reg-is-of-nie of dalk beter mag wees,” skryf een van die luisteraars, Babs Basson, op Uit ʼn ander hoek se facebook-blad. “Daar is ‘n misverstaan rondom sogenaamde ewige waarhede, die begrip ‘respek’ vir die ‘ander’, die skade van moedswillige weerstand teen verandering, die dinamiek van lewensbeskouings, veranderende kulture, onafwendbare globalisering met gepaardgaande paradigmaverskuiwings en verrykte etiek. ‘n Misverstaan wat ons planeet haas in bedreiging bring. Ek hoop die uitbreiding van programreekse van Uit ‘n Ander Hoek lê sommer om die eerste hoek vir ons en wag, skryf Basson.

Nóg ʼn luisteraar, Johan Weppener, skryf: “Dis ʼn program wat ʼn mens aan die dink sit en hou. Buite die gewone denkrigtings en goed nagevors. Dis soms ʼn “eye-opener”

In die nuwe reeks kan luisteraars uitsien verskeie nuwe deelnemers se insette asook ou bekendes wat hulle standpunte weer vanuit ʼn ander hoek met die luisteraars deel.

In die eerste program van die nuwe reeks op 7 Oktober gesels Jean met die teoloë doktor Willa Boezak en professor Sakkie Spangenberg oor sendingwerk en spesifiek die invloed wat dit op ons land se inheemse bevolking gehad het.

Nog een van die programme waarna luisteraars vroeg in Oktober kan uitsien is ʼn gesprek oor godsdiensdiversiteit en die kompleksiteit daarvan in ʼn verdeelde samelewing. Jean gesels met dr Anita Jonker en Earl Basson van die Universiteit  Stellenbosch. Anita is ʼn dosent in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe en Earl is ʼn Meestersgraadstudent in Kurrikulumstudies by Opvoedkunde. Earl het in Atlantis grootgeword en het die taalvoordeel dat hy Kaaps met die Afrikaanse

Dit is ʼn program waar daar eerlik en reguit vanuit ʼn ander hoek oor spiritualiteit gesels word. In dié program word daar nie geskroom om minder bekende en selfs uitdagende denkringtings oor spiritualiteit te bespreek nie.

Uit ʼn ander hoek bied aan gewone mense én bekendes ʼn geleentheid om eerlik en gemaklik oor spiritualiteit en ander sake te gesels.