Skeelogies kan tot blinde ogie lei


Baie babas se ogies kyk oormekaar en nie in die dieselfde rigting nie. Dit is skeelheid oftewel strabisme. Strabisme kan verskeie oorsake hê, en is die in die meeste gevalle die gevolg omdat die verskillende stelle oogspiere wat die oog in verskeie rigtings laat beweeg, nie ewe goed werk nie, moontlik weens ‘n fout tussen die verbinding van die senuwee wat die spesifieke spier voorsien en die spier self.

Maar in sommige gevalle gevalle is die visie in die een ogie nie so goed soos die ander nie, of is daar dubbelvisie omdat die ogies nie belyn is nie, en dan begin die brein die swakker (wegkykende) oog se visie uit te blok. Die breinbane wat dan goeie visie moet verseker, ontwikkel nie, en die swakker oog kan blind word. Dit staan bekend as ambliopia. Dit is belangrik dat mense met skeel oë deur ‘n oogart ge-evalueer word om seker te maak dat die korrekte diagnose gemaak word om oorsake soos kanker en ander siektes uitgeskakel kan word, en dat die pad na die regte behandeling gevolg word.

Omdat babas gebore word met swak sig, is dit nie onwaarskynlik dat hulle ogies skeel kan kyk nie. Maar ouers moet hul baba deur ‘n oogarts laat ondersoek indien:
1. Die baba se ogies van geboorte die hele tyd skeel kyk, maak nie saak in watter rigting die baba kyk nie. Die baba moet dan, as hy op drie maande steeds skeel kyk, so gou moontlik deur ‘n oogarts ge-evalueer word om sekere ernstige oorsake uit te skakel, en die oogarts die behandeling kan beplan.
2. Die baba se ogies ná die ouderdom van 6 maande skeel kyk as hy in sommige rigtings kyk, maar nie in alle rigtings nie.
3. As ‘n nuwe skeelheid onstaan wat nie voorheen aanwesig was nie.
4. As die kind kla van dubbelvisie

In die geval van ambliopia kan die toeplak van die gesonde oog of ‘n bril verhoed dat die swakker ogie blind word.
Indien ‘n oogspierprobleem die oorsaak is, kan die oogspiere verkort of verleng word om die twee ogies te belyn. Dié operasie moet op die laatste op 8 jarige ouderdom gedoen word. Soms is meer as een operasie nodig.

In Gesondheid op RSG het Marí Hudson gesels met oogarts dr. Margot Steenkamp oor strabismus, ambliopia, en hoe dit behandel word. Dr Steenkamp spel ook uit wanneer ouers besorg met wees oor skeelheid by ‘n kind, en ons gesels ook oor drie-dimensionele visie en mysthaenia gravis.

Daar is verskillende soorte skeelheid. Die een ogie kan of na binne uitwyk (esotropia), of na buite (exotropia), of na bo (hipertropia) of na onder (hipotropia.)

In baie gevalle van ambliopia oftewel lui oog, waar die pasiënt gevaar loop om visie in die swakker oog te verloor, kan die goeie ogie toegeplak word, of kan ‘n bril help.

Die verskillende oogspiere wat die oog in alle rigtings laat beweeg. As al die spiere reg werk, kyk die twee oë altyd in dieselfde rigting en is daar geen skeelheid of dubbelvisie nie.

Hierdie skets wys hoe die verskillende oogspiere deur verskillende kraniale senuwees beheer word, en wel deur kraniaal senuwees III, IV en VII.

Om skeelheid te herstel, word die spier wat verswak is, verkort of die teenoorgestelde spier verleng sodat die balans tussen die opponerende spiere korrek is en die twee oë belyn.