Wat is die volgorde van eise teen ‘n boedel?


Ian Wessels bespreek luisteraars se regsvrae met Igna Klynsmith. Dit sluit in:

  • die hoë risiko om ‘n bedelaar by ‘n verkeerslig raak te ry;
  • wat gebeur as ‘n erflater se jongste testament nie gevind kan word nie;
  • wat is die volgorde van eise teen die boedel van ‘n man wat buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling getroud was, en
  • wat is die verskil tussen ‘n lewende testament en ‘n “Do Not Resuscitate” dokument?