Intestate boedel; beswaar teen belasting-aanslag; werknemer-ontslag

Igna Klynsmith bespreek die volgende: wie se van moet ‘n kind kry by geboorte; hoe werk vererwing by ‘n intestate boedel; kan ‘n werkgewer ‘n werknemer ontslaan oor die werknemer se optrede na-ure; en hoe maak ‘n mens beswaar teen jou belastingaanslag?