Intestate boedel; beswaar teen belasting-aanslag; werknemer-ontslag


Igna Klynsmith bespreek die volgende:

  • wie se van moet ‘n kind kry by geboorte;
  • hoe werk vererwing by ‘n intestate boedel;
  • kan ‘n werkgewer ‘n werknemer ontslaan oor die werknemer se optrede na-ure;
  • en hoe maak ‘n mens beswaar teen jou belastingaanslag?