As een geskeide ouer hul kind oorsee wil neem, maar ander een sê nee…


Igna Klynsmith bespreek
– ‘n luisteraarsvraag oor sterftevoordele ten opsigte van ‘n oorledene se pensioenfonds.
– ook ‘n vraag deur pensionarisse wat gratis bly, maar geen verblyfsekuriteit het nie, en wat hulle te doen staan.
– Hy beklemtoon ook die belangrikheid van die bewaring van transportakte.

Riëtte Oosthuizen praat onder meer oor hoe dit werk indien ‘n geskeide ouer die kinders oorsee wil neem op vakansie en die ander ouer toestemming weier.