Belasting-aftrekkings met werk van huis


Maandag 24 Augustus 2020

Baie mense werk tans van die huis af. Hoe raak dit die uitgawes wat jy van belasting kan aftrek?

Igna Klynsmith bespreek ook die regsbeskerming wat die publiek geniet teen “ongewenste elemente” in vleisprodukte, en

bepalings in dienskontrakte wat jou verhoed om ná diensverlating met jou huidige werkgewer mee te ding of by sy mededingers te gaan werk.