Covid terugskouiing 1: Die verswygde sienings


Wat weet ons nou meer oor Covid? Wat is feit en wat is fiksie?

In die eerste episode in ’n kort reeks oor ’n Covid-terugskouing kyk ons na inligting wat dikwels eenkant toe geskuif is of verswyg is, in ons poging om by die beste moontlike wetenskaplike inligting uit te kom.