Die Blou Trots van Nieuwoudtville


Hoe moet ons eties en moreel teenoor die grond optree?

Hoekom moet jy soms onkruid toelaat in jou tuin?

Blue Pride of Nieuwoudtville
Geissorhiza splendidissima

Blue Pride of Nieuwoudtville
Geissorhiza splendidissima

Al gehoor van ‘n plantjie genaamd die Blou Trots Van Nieuwoudtville?
Lees meer oor die Blou Trots: https://candidegardening.com/ZA/plants/097fa92b-8e91-4df5-9b68-44b27a6fdebf