Die kwessies van onderhoud wat betaal moet word


Igna Klynsmith praat oor die nuwe huwelikswetgewing. Hy bespreek ook navrae oor onderhoud wat betaal moet word, en hoe ‘n tweede huwelik dit bëinvloed.

Prokureur Janus Olivier praat oor die praktiese aspekte van huweliksvoorwaardekontrakte.