Hoe produseer ‘n hond melk as sy nié dragtig was nie?


Die Europese spreeu

Wil jy meer weet oor die Europese spreeu?

(Lees meer oor die Europese spreeu:
https://www.allaboutbirds.org/guide/European_Starling/id#

http://fynbosstrand.yolasite.com/vo%C3%ABls.php)

Hond en baba

Hoe produseer ‘n hond melk as sy nié dragtig was nie?

Waarom sou tarentale kolganskuikens as ‘n bedreiging beskou?

Hoe verklaar jy dit?