Kan hare en tande ook sintuie wees?


Hoe kan hare en tande sintuie wees? Prof. Francois Durand van die Universiteit van Johannesburg praat hieroor.