Moet weduwee pa staan vir man se skuld?


Mag skuldeisers van ‘n oorlede eggenoot betaling van sy weduwee eis?

Ian Wessels en Igna Klynmith gesels oor dié en die volgende regsvrae: Gebruik prokureurs onnodig “regstaal” wat moeilik verstaanbaar is? Is daar wetgewing oor die verstaanbaarheid van kontrakte? Kan die langslewende gade eksekuteur wees van die eerssterwende se boedel? Moet ‘n boedel altyd aangemeld word?