Nuwe soort pasaangeër laat hart sterker klop


As ‘n mens se hart te stadig klop, is dit gewoonlik die gevolg van ‘n blokkasie in die geleidingsweefsel. Nou het medici ‘n manier gevind om die geleidingsweefsel vir die eerste keer regstreeks te stimuleer sodat dit manier wat die twee pompkamers saamtrek, presies soos ‘n normale hart saamtrek: sterk en sinchronies.

‘n His-bondeltak-pasaangeër is die pasaangeër wat beskryf kan word as die eerste een wat pasaangee op die natuurlike fisiologiese manier omdat dit die His-bondel-geleidingsselle regstreeks stimuleer.

Dr. Razeen Gopal, elektrofisioloog van die Kaapstad AF sentrum in die Mediclinic Panorama Hospitaal, het Woensdag en Donderdag die eerste reeks van ses pasiënte behandel onder leermeesters-toesig. Hy vertel meer van die nuwe soort pasaangeër.