Regsake: Plakkers, onregmatige okkupeerders; duplum-reël; testamente


Igna Klynsmith praat oor plakkers en die uitsetting van onregmatige huurders en okkupeerders, en of hulle vergoed behoort te word vir verbeteringe wat hulle aan ‘n eiendom aangebring het.
Hy verduidelik ook hoe die in duplum-reël toegepas word m.b.t. uiteenlopende rente.
Hy kyk ook na bewysregreëls en die maak of breek van ‘n sivielesaak.
Volker Kruger vertel van testamenteweek.