Regsake: Tyddeelskemas; boedels; gesteelde goed


Luisteraars wat probleme ondervind met tyddeelskemas en vakansieklubs sal baat vind by Igna Klynsmith se wenke.

Hy bespreek ook luisteraars se vrae oor hoe jou man se sekwestrasie jou boedel kan raak, al is julle buite gemeenskap van goed getroud;

en die misdryf van besit van vermoedelik gesteelde goed. Is die deler so goed as die steler?