Regsake: Wet op Intimidasie; siekteverlof; padongelukkefonds


Igna Klynsmith praat oor ‘n onlangse saak oor die Wet op Intimidasie wat verkeerdelik in ‘n saak gebruik is.

Hy bespreek ook ‘n navraag oor siekverlof van ‘n luisteraar wat vier maande in sy nuwe werkplek is en tien dae siekverlof geneem het, en die werkgewer slegs drie en ‘n half wil toestaan.

Vandeesweek se spesialisgas bespreek die werksaamhede van die padongelukkefonds.