Regsaspekte oor derdepartyversekering; mede-eienaarskap van eiendom; kontantlose winkels


Die week in Regsake saam met Veronique van Heyningen en Igna Klynsmith, bespreek hy onder meer vrae oor boedels en 3de party-versekering.

Spesialisgas Volker Kruger praat oor geskille wat verband hou met mede-eienaarskap van eiendom.

Est-Marie McCallahan praat oor ‘n bekende winkelgroep wat voortaan nie meer kontant as betaling gaan aanvaar nie.