Regsaspekte oor Lewensversekering; Onderverdeling van landbougrond


Igna Klynsmith bespreek twee luisteraarsbriewe oor lewensversekering.

Volker Kruger praat oor die Wet op Onderverdeling van Landbougrond.