Regsaspekte van genadedood; polisie-nalatigheid; telebemarkers en kubermisdade


Igna Klynsmith praat oor genadedood en die regulering daarvan.

Hy bespreek ook ‘n saak oor beweerde polisienalatigheid, en ‘n luisteraarsvraag oor telebemarkers en jou reg op privaatheid.

Est-Mari Mclaghlan praat oor die jongste wet op kubermisdade.