Salarisverhoging, maar geen oortydbetaling?


Igna Klynsmith bespreek luisteraarsvrae wat onder meer handel oor ‘n salarisverhoging, maar geen oortydbetaling, en ‘n saak oor ‘n TV-advertensie wat as godslasterend beskou is en die reëls daaraan verbonde.

Spesialisgas Janus Olivier praat oor trusts.