Skuldverligting vir ‘n agterstallige verband?


Regsake: Maandag 7 Augustus 2017
  • Wanneer kan jy aanspreeklik wees vir beserings wat ‘n tuindienstewerker op jou erf opdoen?
  • Tot watter mate mag ‘n hof skuldverligting toestaan op ‘n agterstallige verband?
  • Kan teenstrydeige bepalings in ‘n voorhuwelikse kontrak daartoe lei dat jy binne gemeenskap van goed getroud is?
  • Watter strafmaatreëls bestaan vir beheerliggame van deeltitelkomplekse?
  • Wat is die verskillende tydperke wat geld vir verjaring.