Verander die onlangse wysigings aan BELA die beheer oor taal en toelating?


Die voorgestelde wysigingswet op onderwyswette, of BELA, is deur die verkose komitee oor onderwys, tegnologie en sport van die nasionale raad van provinsies goedgekeur. Daar is talle wysigings aan die oorspronklik voorgestelde wet aangebring, en die goedgekeurde weergawe het gemengde reaksie ontlok.

Dr. Jaco Deacon, die bestuurshoof van Fedsas, sluit by ons aan.