Hoekom moet die strafproseswet verander word?


Die Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, het aangekondig daar sal met erns begin word om strafproseswetgewing te hersien. Lamola het ‘n advieskomitee van agt lede aangewys om, onder meer, sagte wetgewing uit die apartheidsera, soos hy dit stel, te ondersoek.

Ons praat hieroor met die strafregspesialis, dr. Llewelyn Curlewis, wat verbonde is aan die Universiteit van Pretoria.