Wat is die regs-implikasies van nuwe gesondheidswet?


Igna Klynsmith bespreek wat met ‘n insolvente of bankrotboedel gebeur.

Spesialisgas Est-Marié MCallahan bespreek die jongste verwikkelinge m.b.t. die Nasionale Gesondheidversekeringswet.