Wat jy moet weet as 1) jy buitelanders in diens neem; 2) jou 2e handse kar gou breek ná aankoop


Igna Klynsmith bespreek nuwe regulasies vir die indiensneming van buitelanders.

Hy praat ook oor die Wet op Handelsmerke.

Wat staan jou te doen indien jou nuwe, tweedehandse voertuig breek kort nadat jy dit gekoop het.

Familregkenner Riëtte Oosthuisen bespreek bestrede egskeidings, meer spesifiek die dagvaarding.